Unang ho mandele jala unang pittor marsak

molo  ro tu ho akka sitaononi

ikkon sabar do laho manaon sude

nang parsorion dohot  akka sidangoloni

sai ulama angka nadenggan sai padao ma molo tung adong pe

namanusai pingkiranmi

asa sonang roham 2X

lao mangula sasude angka  ulaon, siganup ari I ….

***

Molo sabar ho jala burju-burju ho lao

Mangula akka siulaonmi

Ndang tagamon sodapotmu sasude angka

Napinarsinta ni rohami …

Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang ma

Nang pikkiranmi so hari horian-I …

Jala angkup ni i

Unang ma ginjang roham

Unang ma leas roham mangida jolma

Namauas namale

Reff:

Dosdo nangkokna jala dos do nang tuatna

Anggo diparngoluanon

Molo sinuan hassang, hassang do natubu

Molo sinuan gadong, gadong do natubu

Molo sinuan na denggan, sai nadenggan do na ro

Molo sinuan na naroa, sai naroa do naro

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma

Na mauas na male dohot na loja na gale …

Asa denggan sude, asa retta sude

Ai ido dihalomohon ni Tuhan i

Iklan